Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Lamošová Lýdia, Lipovec

Dátum zverejnenia: 02.12.2022