Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva sa z objektívnych príčin presúva

Dátum zverejnenia: 20.07.2015

Starosta obce Lipovec oznamuje občanom, že plánované 8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa z objektívnych príčin presúva z pôvodného termínu 22.7.2015 na termín 29.7. 2015 o 17.00 hod.
PhDr. Jozef M a d a
starosta obce