OZNAM – Vývoz komunálneho odpadu na konci roka 2015 a v roku 2016

Dátum zverejnenia: 10.12.2015

 
 

O Z N A M

zmena vývozu komunálneho odpadu

v roku 2016

     Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že Firma Brantner Fatra, s.r.o, ktorá zabezpečuje v našej obci vývoz komunálneho odpadu a vybraných druhov separovaného odpadu, zabezpečí vývoz týchto odpadov  koncom roka 2015  a v roku 2016 nasledovne:

Termín vývozu sa mení na PONDELOK a  na PÁRNY TÝŽDEŇ frekvencia  1x2týždne

 

Prvý vývoz bude v  pondelok dňa 28.12.2015 následne v pondelok 11.1.2016 a potom v dvojtýždňových intervaloch

 

Aktuálny harmonogram vývozu KO na rok 2016 bude občanom poskytnutý po jeho oficiálnom zverejnení firmou BRANTNER Fatra.s.r.o.