OZNAM Turčianskej vodárenskej spoločnosti

Dátum zverejnenia: 19.04.2016

                                                          
 

Vážení občania!

V najbližších dňoch vám bude do schránok spolu s faktúrou doručený leták z Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s  informáciami o možnosti platenia vodného a stočného zálohovými platbami. Ide o pravidelnú mesačnú platbu, ktorá zabráni vysokej nárazovej úhrade tak, ako ste zvyknutí platiť za plyn, elektrinu, mobil či iné poplatky  v domácnosti.  Spolu s letákom na návratke dostanete aj informáciu o výške vašej zálohovej platby, ktorá bude každému odberateľovi vypočítaná podľa jeho ročnej spotreby.

Podrobné informácie o tejto forme platieb za vodné a stočné vám poskytnú aj telefonicky alebo osobne, pracovníci zákazníckeho centra v sídle Turčianskej vodárenskej spoločnosti.                                Všetky potrebné informácie nájdete tiež na webovej stránke – www.turvod.sk, tel.č. 043/4210171-2.

Zároveň vám oznamujeme, že

v pondelok 25. apríla od 14,00 do 18,00 hod

Vám budú v priestoroch  Kultúrneho domu Lipovec   k dispozícii dvaja zástupcovia vodárenskej spoločnosti, s ktorými  budete môcť uzavrieť svoju zmluvu o zálohových platbách za vodné a stočné a nebudete tak musieť kvôli uzavretiu zmluvy cestovať do Martina.

Všetci odberatelia, ktorí uzatvoria zmluvy o zálohových platbách, budú zaradení aj do zlosovania o 100 sodastreamov, ktoré sa uskutoční v decembri 2016.

 

Znížte si platby za vodné a stočné a vyhrajte jeden zo 100 sodastreamov