Oznam o zverejnení vyhlášky OÚ Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH ŽSK na roky 2016 – 2020

Dátum zverejnenia: 12.02.2019

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil obce s dokumentom Žiinského samosprávneho kraja “ Oznam o zverejnení vyhlšky Okresného úradu Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020″