OZNAM o zátvore Kuchyne Školskej jedálne

Dátum zverejnenia: 05.02.2018

 
 

 

  OBEC LIPOVEC okres Martin

       Obecný úrad Lipovec, ul. Hrabiny 290, 038 61 pošta Vrútky

_____________________________________

O Z N A M

 

Obecný úrad Lipovec oznamuje že z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov  Školskej jedálne Pri Materskej škole Lipovec,              

sa v dňoch od 6.2.2018( utorok ) do 9.2.2018 (piatok)    

nebude variť

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

                                                                                        PhDr. Jozef Mada

                                                                         sarosta obce