Oznam o uzavretí mostného objektu na ceste I/18 v Martine – časť Priekopa

Dátum zverejnenia: 21.03.2023

Na základe doručenej informácie od Okresného úradu Martin, oddelenie dopravy

informujeme občanov o plánovanom uzavretí mostného objektu č.

18-293 na ceste I/18 v Martine (časť Priekopa)

z dôvodu výkonu statickej zaťažkávacej skúšky,

ktorá bude vykonaná v dňoch

25.03.2023 od 22:00 hod. a 26.03.2023 do 03:00 hod.

Náhradný termín je určený na 01.04.2023 od 22:00 hod. a 02.04.2023 do 03:00 hod.