Oznam o prerušení dodávky elektriny v mesiaci február 2020 – ulica Dúbravy a ZO Jazierka

Dátum zverejnenia: 22.01.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje,
že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy 

bude prerušená distribúcia elektriny na ulici Dúbravy v dňoch:

13.02.2020 – v čase od 7:55 hod. do 17:00 hod.

20.02.2020 – v čase od 7:55 hod. do 17:30 hod.

26.02.2020 – v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.  – v lokalite Jazierka 

 

Podrobný rozpis odberných miest je uvedený v prílohe.