Oznam o distribúcii dotazníkov obce do domácností

Dátum zverejnenia: 16.03.2023

Vážení spoluobčania,

zaujímame sa o Vaše názory a potreby a záleží nám na tom, aby ste boli spokojní so službami a smerovaním našej obce. V najbližších dňoch Vám budeme distribuovať do schránok dotazníky a prosíme Vás, aby ste ich vyplnené do stredy 5.4.2023 vhodili do schránky na obecnom úrade s vyjadrením informácií, vašich návrhov a potrehov. V priebehu niekoľkých najbližších týždňov ich vyhodnotíme a zverejníme získané výsledky.

Ďakujeme

Kolektív komisie pre podporu komunikácie a inklúzie