Oznam Komisie pre kultúru a šport pri OcZ v Lipovci

Dátum zverejnenia: 23.10.2015

Komisia pre kultúru a šport pri OcZ v Lipovci oznamuje záujemcom ……………………