Otvorený list obyvateľov Turca

Dátum zverejnenia: 26.06.2015

Vážení spoluobčania.Na podporu požiadaviek uvedených v otvorenom liste bude uskutočnená petičná akcia, kde naši poslanci obecného zastupiteľstva budú zbierať podpisy na podpisovú listinu v termíne do 1.7.2015. V prípade záujmu, je možné petíciu podpísať aj na obecnom úrade v čase riadnych klientských hodín.

Verím, že všetkým nám záleží na tom, aby o tak dôležitej strategickej surovine ako je voda, rozhodovali sami občania a verejný záujem bol uprednostnený pred súkromným.

Za podporu ďakujem.
PhDr. Jozef Mada – starosta obce Lipovec