NÁVRH Záverečného účtu obce Lipovec za rok 2013

Dátum zverejnenia: 06.06.2014

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákona č. 583/2004 “) , Obec Lipovec spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne do záverečného účtu za rok 2013.