Návrh VZN o prevádzke pohrebiska v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 26.08.2016

V zmysle § 6 ods. (3) a ods. (4)  zákona č. 369/1990 z.z o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Obec Lipovec zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh VZN o prevádzke pohrebiska.