Návrh VZN o parkovaní vozidiel v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 02.11.2015