Návrh VZN č. 1/2022, Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec

Dátum zverejnenia: 02.05.2022