Návrh rozpočtu obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 06.11.2014

Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2017.