Návrh rozpočtu Obce Lipovec na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Dátum zverejnenia: 11.11.2021