Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lipovec pre I.polrok 2016

Dátum zverejnenia: 27.11.2015

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_obce_lipovec_na_i._polrok_2016_pdf.pdf