Návrh dodatku č. 6 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení spoločného obecného úradu Vrútky

Dátum zverejnenia: 10.06.2019