Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3-2014

Dátum zverejnenia: 30.10.2017

Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce ….