Kolaudačné rozhodnutie na objekty mimo diaľnice (preložky inžinierskych sietí)

Dátum zverejnenia: 19.10.2022