Kolaudačné rozhodnutie – Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

Dátum zverejnenia: 01.03.2022