Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák.č.282/2015 Z.z.

Dátum zverejnenia: 16.10.2017