Informácia o podaní žiadosti o nenávratný príspevok z Envirofondu pre projekt Zateplenie budovy MŠ – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

Dátum zverejnenia: 02.03.2023

Dňa 2.3.2023 sme podali žiadosť na Enviromentálny fond o nenávratný príspevok pre projekt Zateplenie budovy MŠ a výmenu jej vykurovacieho systému. Je to prvý krok k znižovaniu záťaže z rozpočtu obce na spotrebu energií v obecných budovách a zariadeniach. Spoluúčasť obce je 5% z celkovej sumy až do výšky 400 000€. Plánovaná prepočítaná úspora je 50% ročných nákladov na kúrenie oproti existujúcemu stavu nezateplenej budovy s nákladmi na nákup tuhého paliva či personálnych nákladov. Projekt počíta so zateplením obvodových stien a plášťa budovy, teda fasády, soklov pod úroveň základov, dosky pavlače, steny pod pavlačou, bokov a stropom ostenia, zateplením strechy, výmenou otvorových výplní, resp. okná s dvojsklom sa vymenia za okná s trojsklom.
Súčasťou je modernizácia/výmena zdroja tepla. Bude inštalované nové kúrenie výmenou kotlov za tepelné čerpadlá a výmenou vykurovacích telies.