Hlásenie pobytu, alebo ubytovania občanov Ukrajiny, prípadne tretích krajín – Usmernenie

Dátum zverejnenia: 06.03.2022

Usmernením Okresného úradu Martin, obce plnia úlohy na úseku evidencie ubytovania a migrácie utečencov z Ukrajiny.
Obec  Lipovec za účelom evidencie pobytu utečencov z Ukrajiny a 3. krajín žiada svojich občanov a právnické osoby, ktorí ubytovali alebo ubytujú takýchto utečencov.                                                                                                                    Potrebné je  nahlásenie ich počtu, či ide o dospelého občana, dieťa, prípadne občana 3. krajín  a miesta ubytovania.                                                                                                                                                                                            Požadované informácie možete nahlásiť  telefonicky, prípadne e.mailom, na  obecný úrad v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 12:00 hod.

Taktiež je potrebné nahlásiť aj odchod takýchto osôb, čiže ukončenie pobytu. 

KONTAKTY : 

tel: Obecný úrad : 0915 710 948

Jana Kašíková
tel.: 043/ 4 222 013  
e-mail: jana.kasikova@lipovec.sk
e-mail: dane@lipovec.sk

Ing.Zuzana Hlinková
tel: 043/ 4 222 013
e-mail: zuzana.hlinkova@lipovec.sk

Beáta Belicová
tel: 043/ 4 301 425
e-mail: beata.belicova@lipovec.sk