Harmonogram vývozu

Dátum zverejnenia: 26.07.2011

Harmonogram vývozu 1100 litrových nádob na plasty a vriec s plastmi, z domácností obce Lipovec, v mesiacoch august až december 2011.