HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO ZBERU PRE OBEC LIPOVEC NA ROK 2016

Dátum zverejnenia: 07.01.2016

 
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO ZBERU 

NA ROK 2016

 

Komunálny odpad – deň

Týždeň

P/N

PLASTY- vrecia+kontajner deň

Týždeň

P/N

PLASTY-kontajner deň

Týždeň P/N

pondelok

P

streda

1N*

streda

2N**

 

⃰⃰      Prvá nepárna streda v mesiaci

⃰⃰  ⃰    Druhá nepárna streda v mesiaci

 

KOMUNÁLNY ODPAD

Komunálny odpad sa vyváža v nepárnom týždni vždy v „PONDELOK“ nasledovne:

Január:       11.1. ,     25.1.                                                                     Júl:    11.7.,   25.7.,

Február:       8.2.,      22.2.,                                                              August:    8.8.,     22.8.,

Marec:          7.3.,      21.3.,                                                        September:    5.9.,     19.9.,

               Apríl:            4.4.,      18.4.,                                                            Október:    3.10.,   17.10.,    31.10.,

Máj :             2.5.,      16.5.,     30.5                                            November:    14.11.,  28.11.,

  Jún :           13.6.,      27.6.,                                                         December:    12.12.,  26.12.,

 

PLASTY VRECIA

Odvoz plastov z domácností ( VRECIA),  sa uskutoční vždy   nepárny týždeň v mesiaci  v  „STREDU“   nasledovne :

6.1.2016              3.2.2016             2.3.2016           30.3.2016               27.4.2016          25.5.2016          22.6.2016

20.7.2016               17.8.2016               14.9.2016              12.10.2016                9.11.2016                 7.12.2016

 

PLASTY 1100 l KONTAJNERY

Odvoz plastov z 1100 kontajnerov ,  sa uskutoční v nepárny týždeň v mesiaci  v „STREDU“   nasledovne 

6.1. 2016          20.1.2016         3.2.2016     17.2.2016       2.3.2016     16.3.2016             30.3.2016          13.4.2016                   27.4. 2016    11.5.2016     25.5.2016          8.6.2016      22.6.2016     6.7.2016      20.7.2016        3.8.2016       17.8.2016      31.8.2016    14.9.2016     28.9.2016     12.10.2016     26.10.2016   9.11.2016     23.11.2016     7.12.2016      21.12.2016

 

SKLO 1300 l ZVONY

18.1.2016        15.2.2016              14.3.2016         11.4.2016        9.5.2016       6.6.2016       4.7.2016      1.8.2016           29.8.2016         26.9.2016           24.10.2016            21.11.2016           19.12.2016

 

ELEKTROODPAD + VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV

Zber bude vykonaný centrálne pristavením kontajnera v priestore parkoviska pred predajňou COOP Jednota v Lipovci nasledovne :

Pondelok:         9.5.2016                                                                   Pondelok:        26.9.2016

 

■ UPOZORNENIE :                                                                                                    

■   Nádoby na komunálny odpad, v ktorých bude tlejúci popol,  nebudú  vyvezené.

■   V deň vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. v čase 6.00-21.00 hod. je potrebné mať zberné nádoby vyložené na viditeľnom mieste. V opačnom prípade sa náhradný vývoz neuskutoční.

■ Zber elektroodpadu, výkup papiera a lepenky, zber použitého jedlého oleja sa uskutoční v mesiacoch máj a september. Presný termín bude občanom upresnený prostredníctvom miestneho rozhlasu.

■ Žiadame  občanov  o prednostné separovanie plastov do vriec. Vyhneme sa tak preplňovaniu 1100 l nádob na plasty.

■ Pripomíname , že pri predajni COOP Jednota je umiestnený kontajner na šatstvo, obuv a pod. Do kontajnera /domčeka/ je prípustné vkladať nepotrebné, ale čisté veci, ktoré môžu ešte poslúžiť iným.

                           Upozorňujeme občanov  na prednostné separovanie plastov do vriec. Vyhneme sa tak preplňovaniu 1100 l nádob na plasty a sklo. 

 

Obecný úrad Lipovec