Duplikát VZN č. 4/2013

Dátum zverejnenia: 11.07.2017

……. o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec