Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID 19 “ SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ II. etapa

Dátum zverejnenia: 04.11.2020