Biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň domácností – Oznam o umiestnení nádob na zber v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 02.03.2021

Obec Lipovec oznamuje, že od 1.3.2021 je v obci Lipovec zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň domácností. Vývoz – likvidácia,  bude prebiehať v mesiacoch
 

* november  –  marec  v dvojtýždňových intervaloch

*apríl – október            v týždňových intervaloch. 

Obec na tento účel poskytuje zberné nádoby , ktoré nájdete na nasledovných miestach v obci  : 

Tieto zberné nádoby tvoria doplnkový zber, k zberu BIO odpadu v 1100 l kontajneroch, ktoré budú pristavené opäť od apríla do konca mesiaca november a do ktorých patrí všetok zelený, kompostovateľný odpad. 

Prosíme občanov, aby dodržiavali druh separácie odpadu tak, aby nedochádzalo k preplneniu nádob nevhodným odpadom.Čo sem patrí nájdete v nasledovnom letáku,  aj na somotných zberných nádobách :

Kde sú teda konkrétne umiestnené 

Začiatok ul. HRABINY,  pod  plochou na posypový piesok 

Zberné miesto križovatka ulice POD  KANÁLOM  

ul. HOSKORNÁ, na zbernom mieste za ul. Starou