14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 11.12.2015

Starosta obce zvoláva 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2015 /pondelok/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.