12.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 03.11.2015

Starosta obce Lipovec zvoláva 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lipovci ,ktoré sa bude konať dňa 4.11.2015 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce.