Uvítanie detí 2015

Na svete je veľa krásnych a vzácnych vecí. Svet skrýva obrovské poklady a skvosty. Niet však väčšieho pokladu, ako je ľudský život. Život človeka je neporovnateľný s nijakou inou hodnotou.