Uvítanie detí 2011

Áno, nik nepochopí celkom význam života, kým nemá deti, ktoré treba milovať.  Vtedy sa celý vesmír zmení a človeku sa nikdy nič nebude zdať také, ako predtým … .  
Každé narodenie dieťaťa je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. V príjemné nedeľné popoludnie 23. októbra 2011  sa v obradnej miestnosti  Obce Lipovec konala slávnosť uvítania detí do života.

Opäť sme spoločne s rodičmi, starými rodičmi a ďalšími príbuznými prežívali  neopakovateľné chvíle. Veď čo je krajšie, ako hľadieť do nevinných detských očí?

Čo je nežnejšie, ako objatie krehulinkými detskými rúčkami? A čo je vzácnejšie, ako počuť smiech z tých rozkošných malých ústočiek?

Obradnú miestnosť rozžiarili očká týchto nových občiankov našej obce :
Timotej Adamovský
Sofia Ertlová
Juraj Klein
Nina Knošková
Tereza Králiková
Elizabeth Laláková
Ella Muráňová
Matej Raffaj
Emma Šalagová

A  čo zaželať rodičom a ich ratolestiam? Predovšetkým pevné zdravie a spokojnosť, ale tiež šťastný domov. Aby ste boli všetci spolu, obklopení chvíľami láskavého tepla, ktoré zohreje aj ten najnevľúdnejší deň.     

Jana Kašíková
ZPOZ Človek človeku Lipovec