Uvítanie detí 2009

V živote človeka sú chvíle, na ktoré túžobne čaká a ktoré sa mu svojim obsahom hlboko vpisujú do pamäti. Je to prekrásna chvíľa, keď rodičia očakávajú dieťatko. Tieto chvíle nikdy nezovšednejú, ich čaro je rovnaké pri prvom i pri ďalších deťoch. Dnes, milí rodičia, keď držíte na rukách svojich synčekov i dcérky, spoločne prežívate jednu z takýchto chvíľ. Všetci vieme, s akou túžbou ste očakávali svoje dieťatko, ktoré sa stalo najhlbšou súčasťou Vášho bytia, svedectvom Vašej vzájomnej lásky. Je Vám odmenou i darom: odmenou za lásku, s akou ste ho očakávali a prijali, a je aj Vaším darom života.