Športové dopoludnie

Dňa 16.10.2017 sa v dopoludňajších hodinách deti z našej materskej školy spolu s pani Mgr.Vlastou Kevickou a pani Mgr.Darinou Žlábkovou zo ZO SZPB Lipovec zúčastnili športového dopoludnia, na ktorom deti súťažili v hode granátom. Ďalej sme sa zastavili pri pamätnej tabuli a pamätníku na počesť vypálenia obce Lipovec.