Spomienkové stretnutie Lidice

Obecný úrad, Komisia kultúry a športu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci uskutočnil spomienkové stretnutie pri príležitosti 70. výročia vypálenia obce Lidice, ktoré si pripomenú aj obyvatelia všetkých vypálených obcí na Slovensku.