SNP v Banskej Bystrici

Prevzatie pamätnej medaily k 70 výročiu SNP v Banskej Bystrici.