KST nová klubovňa

Dňa 22.11.2015 bola prestrihnutá páska na novej klubovni Klubu slovenských turistov  Lipovec, v priestoroch bývalej „Vitamínky“. Priestory novej klubovne  si svojpomocne zrenovovali samotní turisti . Odpracovali na nej viac ako 700 hodín. S nákladmi na prestavbu pomohla obec Lipovec.