Kladenie vencov 2013

Kladenie vencov pri príležitosti 67. výročia oslobodenia obce Lipovec