Jesenné tvorivé dielne

Dňa 18.10.2017 sme sa spolu s rodičia, starými rodičmi a deťmi  stretli na jesenných dielňach, kde deti v spolupráci s rodinou z prinesených prírodnín zhotovovali rôzne zvieratká, vyrezávali tekvice, tvorili svetlonosov. Pani  vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pre všetkých zúčastnených pripravila ochutnávku pomazánok, ktoré pripravujú pre deti. Deti sa ďalej občerstvili aj koláčikmi a keksíkmi, ktoré napiekli a priniesli mamičky detí. Všetky vytvorené jesenné dekorácie nám zdobia vestibul vchodu do materskej školy.