Príloha k Zmluve o spolupráci č. 11/DOOMT/A/2007 o zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v MHD na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 28.07.2020