Objednávka č. 99 – Stanislav Kolesár – oprava preliezačky na školskom dvore

Dátum zverejnenia: 02.11.2022