Objednávka č. 92 – KV-mont servis s.r.o. – oprava verejného osvetlenia v obci

Dátum zverejnenia: 20.09.2022