Objednávka č. 76 – SPORT SERVICE, s.r.o. – vyhĺbenie káblovej ryhy na futbalovom ihrisku

Dátum zverejnenia: 29.09.2021