Objednávka č. 69 – Gastro Global s.r.o. – oprava sporáka v školskej kuchyni pri MŠ Lipovec

Dátum zverejnenia: 12.08.2020