Objednávka č. 58 – KV-mont servis, s.r.o. – oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia

Dátum zverejnenia: 26.06.2020