Objednávka č. 29 – KV-mont Martin, s.r.o. – oprava havarijného stavu verejného osvetlenia v obci

Dátum zverejnenia: 29.03.2021