Objednávka č. 28 – MONT-FINAL Peter Lamoš – oprava detských preliezok na ihrisku pod KD

Dátum zverejnenia: 01.04.2022