Objednávka č. 23 – SPOMART, spol. s r.o. – oprava hasiaceho prístroja v požiarnej zbrojnici

Dátum zverejnenia: 18.03.2022